Bättre miljö i bostäder med FTX-ventilation

De flesta moderna kontorslokaler har i dag balanserade ventilationssystem med både från- och tilluft och värmeåtervinning, FTX, som ger en god inomhusmiljö. I bostäder är det fortfarande ovanligt. Men nu kommer nya lösningar som gör det billigare och enklare att installera FTX i befintliga lägenheter, villor och radhus.

I kontorslokaler är FTX-system i dag i det närmaste standard och det vanliga sättet att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö. Det börjar också bli allt vanligare att nya bostäder utrustas med FTX-ventilation och värmeåtervinning för att uppnå Boverkets komfort- och energikrav. Men fortfarande får hundratusentals boende i lägenheter, radhus och villor hålla till godo med otillräcklig ventilation eller risk för drag och kallras i hus byggda med självdrag eller frånluftssystem.
– Jag hoppas nu att fler fastighetsägare ska passa på att förbättra inomhusklimatet nu när miljonprogrammets bostäder de närmaste åren ska renoveras och energieffektiviseras, säger Erik Österlund, miljö- och teknikchef på Svensk Ventilation.

Kontrollerad ventilation

‒ I takt med att vi fokuserar på energieffektivitet och bygger tätare hus är det än viktigare att vi ser till att ha kontrollerad ventilation som ger bra inomhusluft. Dessutom finns det nu allt fler lösningar som gör det billigare och enklare att installera balanserade ventilationssystem, säger Erik Österlund.

Historiskt har byggnader i Sverige varit ganska otäta och uteluft har tagits in genom husets väggar, eller uteluftsintag vid fönster och radiatorer. De vanligaste ventilationssystemen i bostäder är fortfarande självdrag eller fläktstyrda frånluftssystem. Men när husen blir allt tätare för att vi ska spara energi och hejda klimatförändringarna måste vi se upp så att vi inte försämrar vår innemiljö.
‒ Med självdrag eller fläktstyrd frånluft riskerar du att antingen få för lite uteluft eller höga energiräkningar. Dessutom besväras du ofta även av drag och kallras, säger Erik Österlund och fortsätter.
‒ Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning ger både ett bra inomhusklimat och bra energieffektivitet. Dessutom har du möjlighet att filtrera tilluften så att du exempelvis slipper att få in pollen i bostaden. Du kan också få tystare genom att slippa ventilöppningar i ytterväggarna och inte behöva öppna fönster för att vädra.

Hälsoaspekterna viktigast

Att installera FTX i ett befintligt bostadshus har tidigare ansetts som nästan omöjligt. Men med allt fler anpassade ombyggnadslösningar och system på marknaden går det i dag betydligt snabbare och blir därmed billigare.
‒ Tidigare krävdes det en mängd olika hantverkare, i dag kan en ventilationsfirma i princip lösa hela installationen själv.

Några entydiga siffror på hur lång tid det tar att räkna hem en FTX-lösning vid en ombyggnad finns inte.
– Kostnaden sprider väldigt mycket, och generellt är det lättare att räkna hem FTX i samband med andra renoveringsåtgärder.
– Men det viktigaste är ju faktiskt hälsoaspekterna, vi vet att både huset och människorna som bor där mår bättre med en fungerande ventilation.

Text: Hans Hellberg