Energi sparas i Vattenfalls gamla kontor med ny ventilation

Kontor blir bostäder.

När Vattenfalls tidigare lokaler i Råcksta i västra Stockholm byggs om till bostäder återanvänds husens gamla tilluftskanaler för ny FTX-ventilation. Den här innovativa lösningen går att tillämpa på fler uttjänta kontorslokaler säger Eric Lindqvist, projektledare på det ventilationsföretag som utfört installationerna.

Totalt omfattar lösningen 462 nya lägenheter i två 15-våningshus som ägs av Sveafastigheter. Området kallas i dag Vällingby Parkstad. De gamla tilluftskanalerna, som är ingjutna i betongen, levererar nu tilluft från fastigheternas FTX-aggregat, frånluften går via ett nytt kanalsystem. Tilluften blåses in i lägenheterna  genom specialgjorda, ljudisolerade tilluftsdon placerade utmed golvet, vilket ger bättre luftväxling och är lättare att underhålla.

– Genom att använda befintliga kanaler har vi både hållit ned kostnaden för ventilation och fått mer plats över i lägenheterna, säger Eric Lindqvist.

Hälften av de 462 lägenheterna är inflyttade sedan i höstas resten blir färdiga till sommaren. Hans Anekrans, byggledare och kontrollansvarig från Sweco har i princip bara gott att säga om den smarta lösningen.

– Vi hade lite problem med ojämna luftflöden i början men efter att det justerats in verkar alla hyresgäster väldigt nöjda.

Han ser gärna fler likadana lösningar i framtiden.

– I och med vårt ökade fokus på energieffektivitet blir det självklart att återvinna så mycket värmeenergi som möjligt och då är FTX ett bra alternativ, säger Hans Anekrans.

De båda husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Brons.