Energimyndighetens årliga rapport har positiva siffror

Energianvändningen i bostäder och lokaler minskar stadigt tack vare nya uppvärmningssystem och andra energieffektiviserande åtgärder. Sedan 1995 har energianvändningen minskat med totalt 14 procent per kvadratmeter.

Detta visar den årliga rapporten Energiindikatorer som Energimyndigheten har tagit fram på uppdrag av regeringen sedan 2002 för uppföljning av de energipolitiska målen.

– Det är positiva siffror som visar att det går åt rätt håll även om minskningen av energianvändningen borde vara ännu större för att kunna nå de uppsatta målen, konstaterar Tomas Berggren som är expert på energieffektivisering på Energimyndigheten.

Regeringens mål

Energimyndighetens rapport Energiindikatorer utgår från regeringens miljökvalitetsmål God bebyggd miljö. Målet föreskrev att den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd kvadratmeter skulle minska med 20 procent till år 2020 samt med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Även om det sistnämnda målet på 50 procent minskad energianvändning till 2050 numera har utgått är ambitionen fortfarande densamma.

– Det vår rapport visar är den minskade energianvändningen i kWh per kvadratmeter som är något alla kan relatera till i sin energideklaration. Procentkurvan som visar hur energianvändningen har minskat utgår från 1995 för att visa hur regeringens mål sedan dess har uppfyllts, förklarar Tomas Berggren.

Den minskade energianvändningen under denna period beror bland annat på konvertering av  uppvärmningssystem och andra energieffektiviserande åtgärder. Till stor del handlar det om att energislösande produkter har bytts ut i samband med renoveringar. Även själva driften har blivit mera energieffektiv.

Stor potential

Trots den minskade energianvändningen med 14 procent per kvadratmeter hittills lär det bli svårt att nå målet 20 procent till 2020. Energimyndighetens prognos ligger på 18 procent. Tomas Berggren ser en stor  vilja bland de olika aktörerna på marknaden att få ned den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ytterligare.

– I samband med renoveringar är det möjligt att minska energianvändningen med upp till 50 procent och det är den kunskapen vi måste sprida till alla. Det finns en otroligt stor potential, både vad gäller teknik och ekonomi.

Energieffektivisering bidrar till den minskade energianvändningen enligt Energimyndighetens rapport.

– Att byta gammal ventilation till moderna FTX-system är ett konkret exempel, säger Tomas Berggren.

Text: Mikael Bergkvist