FTX gav direkt bättre luft

Jegor Aunola tröttnade på den dåliga inomhusluften och den ojämna temperaturen i sitt radhus med självdrag. Med ett FTX-aggregat har han nu fått god ventilation och jämn inomhustemperatur i hela huset.

Jegor Aunola bor i ett radhus i Kungsängen. När den gamla luft-luftvärmepumpen gick sönder beslöt han sig för att installera FTX-ventilation.

‒ I första hand gjorde jag detta för att få en renare och bättre inomhusluft och en jämnare inomhustemperatur. Men jag kanske också kan tjäna några kronor i minskad energianvändning, säger han.

Radhuset byggt 1975 är i två våningar på totalt 115 kvadratmeter med fyra rum på övervåningen och kök och vardagsrum på övervåningen. Huset hade självdragsventilation och element som uppvärmning, kompletterat på senare år med en luft-luftvärmepump. Energianvändningen har dock bara varit drygt 10 000 kilowattimmar per år.

‒ Men det kändes som att luften stod helt still. Jag var ofta seg och trött på morgonen, speglar och fönster  immade snabbt igen när jag tog en dusch och matos kunde sitta kvar i flera timmar efter att jag lagat mat,  säger Jegor Aunola.

De koldioxidmätningar som gjordes visade halter uppemot 1 400 ppm. För bostäder har myndigheterna inte några riktvärden för koldioxid, men för skolor och arbetsplatser används 1 000 ppm som indikation på otillräcklig ventilation.Sedan mitten på januari är det nya FTX-systemet med förvärmd tilluft och återvinning av frånluften igång.

Det nya ventilationsaggregatet är behovsstyrt, det vill säga att luftflödet ökar ju fler man är i huset. Luftflödet styrs av en närvarogivare som mäter koldioxidhalten, som i dag inte överstiger 400-500 ppm. Temperaturen på tilluften är cirka 25 grader. Under vår och höst kan han dra ned på flöde och temperatur och till sommaren kan aggregatet istället ge kalluft om det skulle behövas.

‒ Det har blivit väldigt stor skillnad. Jag är piggare och har en jämn temperatur i alla rum. Dessutom minskar risken för fuktskador i huset.

Jegor Aunola beräknar att investeringen kostat cirka 100 000 kronor för FTX-aggregatet och material samt motsvarande 25 000‒30 000 kronor i arbetskostnad. Han hoppas att flera grannar och andra fastighetsägare ska följa hans exempel.

‒ När man en gång vant sig vid FTX-ventilation förstår man inte hur man klarat sig innan. Men det är viktigt att kanaldragningarna görs på rätt sätt och att systemet är rätt dimensionerat. Sådant måste man ta hjälp med av en ventilationsinstallatör.

Text: Hans Hellberg