Isoleringstjocklekar – rättelse i brandboken

Isoleringstjocklekar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler

Sidan 63 i boken Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation var inte riktigt aktuell. Svensk Ventilaitons Styrgrupp Brand har därför gjort ett rättelseblad.

Ladda hem