Lyckat ventilationsbyte hos Vätterhem

Till skillnad från många andra bostadsområden som uppfördes i miljonprogrammet utrustades hyresfastigheterna i stadsdelen Råslätt i Jönköping med till- och frånluftsventilation med återvinning redan från start. Även om detta var en både innovativ och energieffektiv lösning för sin tid har mycket hänt när det gäller ventilationslösningar under de 45 år som har gått sedan husen byggdes.

– Efter att ha tillträtt som energisamordnade på VätterHem för fyra år sedan kunde jag snabbt konstatera att det fanns en väldigt stor besparingspotential i att byta ut de befintliga centralaggregaten på Råslätt mot nya moderna. Eftersom det redan var FTX-lösningar i fastigheterna krävdes inte heller så stor arbetsinsats, förklarar Torbjörn Lundgren.

Positiva förändringar

Arbetet inleddes 2010 och idag har cirka 100 FTX-aggregat bytts ut och ett tiotal ursprungliga aggregat återstår att ersätta. De mätningar som har gjorts visar att bytet har medfört mycket positiva förändringar när det gäller såväl energieffektivitet som värmeåtervinning.

– De gamla aggregatens fläkteffektivitet, SFP-talet, låg på i snitt 5. Med de nya FTX-aggregaten är SFP-talet nere i 1,3. Det innebär att elförbrukningen har effektiviserats tre, fyra gånger, konstaterar Torbjörn Lundgren nöjt.

Detsamma gäller värmeåtervinningen som tidigare låg på cirka 30-35 procent och med de nya aggregaten är 75-80 procent.

– Om man gör en enkel kalkyl med dessa siffror i åtanke så är det payback på investeringen inom fyra år. Det visar att det finns väldigt mycket pengar att spara på att byta ut äldre ventilationsaggregat. För oss har den begränsande faktorn varit tiden och svårigheten att hitta entreprenörer som kan utföra jobbet.

Viktiga kunskaper

Med gedigen bakgrund inom ventilations- branschen har Torbjörn Lundgren stor kunskap kring olika ventilationslösningar och hur man på bästa sätt kan göra effektiviseringar och besparingar. Detta är kunskaper som saknas hos många fastighetsägare och bostadsbolag. – Generellt sett är det nog så att de flesta ventilationsanläggningar är i drift tills de helt enkelt går sönder. Många tänker nog inte på att ett byte till moderna aggregat kan medföra stora besparingar på sikt. Både tänket och tekniken när det gäller ventilation har gått väldigt mycket framåt under senare år, säger han.
Stärkta av de framgångar som bytet av FTX-aggregaten på Råslätt har inneburit har VätterHem nyligen dragit igång ytterligare ett projekt i Öxnehaga som är ett liknande bostadsområde. – Vi började innan jul och det handlar om nästa lika många aggregat som ska bytas ut, berättar Torbjörn Lundgren.

Stor uppmärksamhet

Den stora skillnaden mot Råslätt är att de befintliga ventilationsaggregaten i Öxnehaga är av flera olika typer, från FTX till enbart frånluftsaggregat. Något som i vissa fall medför större arbetsinsatser för att anpassa systemet till de moderna aggregaten.

– Vi har satt som gräns att komma under 1,3 i SFP-tal. Det ställer också krav på våra entreprenörer att ta fram lösningar utan höga tryckfall och med låg elförbrukning.

Vätterhems satsningar på energibesparing genom att bland annat byta ventilationsaggregat har rönt stor uppmärksamhet med både besökare på plats som har studerat de nya installationerna och föredrag ute hos andra bostadsbolag och övriga intressenter.

– Vår satsning visar vilken stor besparingspotential det finns i att ersätta de befintliga ventilationslösningarna med moderna FTX-aggregat. Det är ingen vits att vänta, konstaterar Torbjörn Lundgren.

VätterHem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 15 000 personer bor i bolagets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare i Jönköpings kommun. VätterHem äger och förvaltar drygt 150 fastigheter med cirka 8 300 lägenheter. Samtliga lägenheter upplåts med hyresrätt. I lägenhetsbeståndet ingår bland annat 600 studentbostäder och ett flertal serviceboenden. Därutöver äger och förvaltar även VätterHem nästan 400 lokaler med varierande användningsområden såsom affärs- och kontorslokaler, skolor och garage.

Text: Mikael bergkvist