Renare luft i skolmatsalen

Hagaskolans kök och matsal i Örebro har fått helt nytt ventilationssystem. Utöver att värmekostnaderna sänks med 20 procent innebär det också bättre luft för både kökspersonal och elever.

Örebro kommun arbetar aktivt för att sänka energianvändningen i kommunala anläggningar och det man bland annat tittar på är att byta ut gamla ventilationslösningar mot modernare. Hagaskolans kök och matsal är ett bra exempel. Där har man investerat i en ventilationslösning som drar betydligt mindre energi.

– Där fanns tidigare ett aggregat från 1983 utan återvinning som vi bytte ut och satte in FTX-aggregat, samt en lösning med variabelt luftflöde. Matsalen står tom under långa perioder av skoldagen, och luftflödet styrs med koldioxidgivare som känner av hur många människor som vistas i lokalen och ventilerar efter behovet. Det gav en besparing på värmen med 20 procent. På resten av skolan bytte vi fläktinsatser på samtliga aggregat, dessa var från 1992. Enbart på elkostnaden räknade vi hem den investeringen på fem år, säger Lars Johansson, driftchef på kommunala fastighetsbolaget Futurum Fastigheter.

Behovsstyrd ventilation

I kommunens nya förskolor har man installerat nästa generations system för behovsstyrd ventilation, med närvarogivare, temperaturgivare och VOC-givare (Volatile Organic Compound). Tiduret startar ventilation till minflöde och närvarogivaren till grundflöde. VOC-givare mäter halten av emissioner och föroreningar och styr luftflödet därefter mellan grundflöde och maxflöde. Även temperaturgivare reglerar flödet mellan grundflödet och maxflödet.

– Vi räknar sju liter luft i sekunden per person när människor vistas där. När lokalen står tom går den ned till grundflödet som är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. Koldioxidhalten varierar från 600 ppm till 1000 ppm, berättar Lars vidare.

Samma ventilationslösning installeras i sju förskolor som är under nybyggnation i kommunen.

Text: Mikael Svensson