Almedalsveckan 2015

Vad betyder luftkvaliteten för folkhälsan? Hur energieffektiviserar vi våra byggnader? Kan bättre luft i skolan förbättra inlärningen?

I Svensk Ventilations trailer visar vi vikten av ett bra och energieffektivt inomhusklimat. Trailern är vår mötes- och debattplats. Här kan Du se vår utställning om luften vi andas. Man framför allt har vi avancerad utrustning på plats där Du kan jämföra luften i Visby med andra städer – och så klart – se hur den påverkar inomhusluften. Vår unika utställning på hjul visar tydligt vilken typ av föroreningar som luften innehåller.

Plats: Holmen, Visby Hamn, plats 617, 300 m sydväst om Almedalen
måndag 29 juni – onsdag 1 juli klockan 08:45 – 16:00
torsdag 3 juli klockan 08:45 – 13:00

Måndag 29 juni

09:00 – 09:30
Vilka energieffektiviseringar är lönsamma i en fastighet?
Roland Jonsson, energichef, HSB

9:30 – 9:50
Hur kan vi göra miljonprogramslägenheterna attraktiva med bättre inomhusmiljö?
Erik Österlund, teknik & miljöchef, Svensk Ventilation

10:00 – 10:30
Hur kan man skydda sig mot föroreningar i stadsluften inomhus?
Anders Hedström, IAQ-expert, Svensk Ventilation

14:00 – 14:50
Vad är nära-noll energibyggnader?
Byggmaterialindustrierna, Swedisol och Svensk Ventilation.
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Emma Hult (MP), Ola Johansson (C), Ewa Thalén Finné (M), Anders Sjelvgren, Boverket, Conny Pettersson, Byggmaterialindustrierna, Roland Jonsson, HSB, Randall Bowie, Rockwool.

Tisdag 30 juni

8:45 – 9:30
Vita certifikat – nytt styrmedel för energieffektivisering – är det något för Sverige
Energieffektiviseringsföretagen och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Anita Aspegren, Energimyndigheten, Pernilla Bonde, HSB, Klas Gustafsson, Tekniska Verken i Linköping, Pär Johansson, Svensk Ventilation, Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen, Åsa Westlund (S), m fl politiker

10:00 – 10:50
En miljard till skolrenoveringar – hur gör pengarna störst nytta?
Funktionskontrollanterna i Sverige och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Kajsa Reimers, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Matilda Hellström, Sveriges Elevråd, Emil Gustavsson, Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren, Lärarförbundet, Leif Nysmed (S), Ida Drougge (M), Matilda Westerman, Utbildningsdepartementet.

14:00 – 14:50
Vilka effekter får samhället av en upprustning av bostäder och boendemiljöer?
Byggmaterialindustrierna, Swedisol och Svensk Ventilation.
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Jonas Högset, SABO, Conny Pettersson, Byggmaterialindustrierna,, Fredrik Bele, Skanska, Yogesh Kumar, Fastighetsägarna, Anders Sjelvgren, Boverket, Leif Nysmed (S), Moderaterna

Onsdag 1 juli

10:00 – 10:50
Vem ska få lungcancer på grund av radon?
Funktionskontrollanterna i Sverige och Svensk Radonförening och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Per Nilsson, Svensk Radonförening, Britta Permats, Svensk Ventilation, Ola Johansson (C), politiker, myndigheter

14:00 – 14:45
Vem vill bli miljönär? Om energieffektivisering i byggsektorn.
Energieffektiviseringsunionen = VVS Företagen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Isoleringsfirmornas Förening, Energieffektiviseringsföretagen, HSB och Svensk Ventilation
Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Lise Nordin (MP), Penilla Gunther (KD), Rickard Nordin (C), Maria Strömkvist (S), Energieffektiviseringsunionen

Torsdag 2 juli

9:00 – 9:30
Vilka energieffektiviseringar är lönsamma i en fastighet?
Roland Jonsson, energichef, HSB

9:30 – 9:50
Hur kan vi göra miljonprograms-lägenheterna attraktiva med bättre inomhusmiljö?
Erik Österlund, teknik & miljöchef, Svensk Ventilation

10:00 – 10:30
Hur kan man skydda sig mot föroreningar i stadsluften inomhus?
Anders Hedström, IAQ-expert, Svensk Ventilation