Energihandboken i ny upplaga

Ny upplaga av våra energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.

Nytt för denna upplaga är bland annat:

 • En sammanfattning av rapporten Ett hus, fem möjligheter
 • Utökat innehåll av solvärme och solel
 • Uppdaterade klimat-, miljökapitel
 • Utökat ventilationskapitel

Boken ger stöd, och konkreta råd för alla med intresse för en effektiv energianvändning och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskolan, högskolan och gymnasiet.

Beställ boken

Innehåll:

 • Energibalans i byggnader
 • Värmesystem inkl direktel
 • Ventilation
 • Kyla och värmepumpar
 • Inomhusmiljö
 • Energieffektiviseringsåtgärder
 • Styr & regler
 • Energideklarationer

Energihandboken är framtagen av Energieffektiviseringsunionen som består av: VVS Företagen, SvenskVentilation, Isoleringsfirmornas Förening, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen.