LCC-programmet uppdaterat

Svensk Ventilations LCC-program har uppdaterats och kan laddas med från medlemssidorna. Uppdateringen innebär att Livscykelkostnad på utskriftens sida 1 redovisar beräknade nuvärden av Elenergikostnad och Värmeenergikostnad för alla förutsättningar (fel fanns tidigare). Diagrammet redovisar som tidigare, dvs ej nuvärden. Den som redan har LCC-programmet installerat aviseras om uppdateringen i samband med behörighetskontrollen som sker när man startar programmet.