Energiåtgärder bra för hälsan

En studie inom det EU-stöttade PURGE-projektet (Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reductions strategies) lyfter fram att energieffektiviseringsåtgärder, rätt utförda, kan ge goda effekter på folkhälsa och livslängd. De förbättringar i ventilation som går hand i hand med energiåtgärderna antas sänka partikelhalterna, och därigenom leda till färre fall av astma, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Studien bygger på simuleringar. Läs mer