Ett sundare boende och bättre hälsa kan också öka värdet på din bostad

Ett seminarium för bostadsrättsföreningar!

Tid: 20 november kl. 10.30–13.00
Plats: Bostadsrättsmässan, Kista
Moderatorer: Annika Brännmark, Entreprenörföretagen och Erik Österlund, Svensk Ventilation

Program

Lagarna som styr en bostadsrättsförening. Wanda Rydholm, Boverket

Vad menas med energieffektivisering, god ventilation, FTX? Varför passar inte samma åtgärd alla fastigheter? Roland Jonsson, HSB & Birgitta Govén, Energirådgivarna

Luftkvalitet, hälsa och komfort, problem som kan uppstå på grund av dåligt inneklimat. Conny Wennerström, Svensk Ventilation

Vad är lönsamt? Ekonomi, gröna lån, vad ökar värdet på fastigheten/lägenheten? Carl Lindståhl, SBAB & Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Se presentationsbilderna