Bra luft gör Dig smartare

En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre och jobbar klokare i kontor med bra luft.

Forskarna har simulerat olika luftkvalitet i samma kontorsmiljö så att försökspersonerna inte kunde veta om luften var bra eller dålig. Försöksuppgifterna täckte ett spektrum av nio kognitiva förmågor, däribland krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande.

  • Försökspersonerna presterade upp till dubbelt så bra med 20 l/s·person uteluftflöde jämfört med 10 l/s·person.
  • Organiska luftföroreningar (TVOC:er som är vanliga i innemiljöer) hade liknande effekter som utluftflödena.
  • Överraskande nog verkar koldioxidhalten också ha en direkt inverkan på den kognitiva förmågan. Med låga koldioxidhalter var försökspersonerna signifikant bättre i sju av de nio förmågorna.

Försöken gjordes i USA 2014 med 24 försökspersoner under sex arbetsdagar. Försökspersonerna var anställda högre tjänstemän: arkitekter, konstruktörer, programmerare, ingenjörer, marknadförare och chefer. De fick varje arbetsdag utföra sina vanliga sysslor men i ett kontorsliknande laboratorium där de tre miljöparametrarna – uteluftflöde, TVOC och koldioxid – varierades oberoende av varandra och omärkligt för försökspersonerna. MIljöparametrarna hölls konstanta under respektive arbetsdag, och klockan 15.00 avbröt man försökspersonernas vanliga jobb och gjorde ett kognitivt test.

Huffington Post Science: ”Poor Indoor Air Quality Linked To Workers’ Low Cognitive Function”

Joseph G. Allen, Piers MacNaughton, Usha Satish, Suresh Santanam, Jose Vallarino, and John D. Spengler: ”Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments” – Environmental Health Perspectives 2015-10-26