Inneklimatscenen på Nordbygg 2016

Nitton talare bidrog med 26 olika föredrag på Inneklimatscenen.

Presentationsbilderna finns för nedladdning på våra medlemssidor.

Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten. Anders Flyckt, Svensk Ventilation
Ren och frisk luft inomhus. Anders Hedström, Svensk Ventilation
Behovsstyrd & energieffektiv ventilering med hälsa i centrum. Andreas Kihlström, Svensk Ventilation
Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart renovering. Britta Permats, Svensk Ventilation
Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Britta Permats, Svensk Ventilation
Nominerat till Stora Inneklimatpriset – ESBO. Börje Lehrman, Swegon
Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat. Erik Österlund, Svensk Ventilation
Eurovent – en märkning som gör skillnad. Erik Österlund, Svensk Ventilation
Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation
Allt som behövs för brandsäkra ventilationslösningar. Erik Österlund, Svensk Ventilation
Smart ventilation – Internet of Things. Jan Risén, Svensk Ventilation
Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter. Johanna Whitlock och Lina Kinning, Energimyndigheten
Vinnare av Stora Inneklimatpriset – Hybrid Solar System. Lars Andrén, Free Energy Sverige AB
Hur utreds ventilationssystem vid innemiljöproblem? Lars Ekberg, SWESIAQ
Den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD 2015. Monica Björk, Byggmaterialindustrierna
Behovsstyrd ventilation i bostäder. Olof Larsson, SP
Ersättningsluft vid spisfläktsforcering eller undertrycksproblem. Per Kempe,
Projektengagemang

Realistiska ljuddata för tilluftsdon till bostäder. Per Kempe, ProjektengagemangDSCF4109
Nominerat till Stora Inneklimatpriset – Medel till bättre innemiljö i skolorna. Regeringen (presenterat av riksdagsledamot Jan Lindholm, MP, se bilden)

HSB FTX Från ide till verklighet HSB FTX. Roland Jonsson, HSB
Tätning av otäta kanaler. Roland Jonsson, HSB

FTX kanalisolering och verkningsgrader. Roland Jonsson, HSB
Nominerat till Stora Inneklimatpriset – HSB FTX. Roland Jonsson, HSB
Torrt inomhusklimat – vilka är riskerna? Tommy Vidó, Svensk Ventilation
Genomgång av nya OVK-protokollet. Torbjörn Knutsson, Funkis
Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem. Ulf Hjälmerhag, RSVR