Renovera energismart 2016

På scenen ”Renovera Energismart” i entréhallen ges en serie kortseminarier, varav många med aktuella ventilationsfrågor.

Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart renovering
Studier visar att bra luft gör dig smartare och mer produktiv. Vi visar vilka samband som finns mellan luftflöden och prestation samt temperatur och prestation. Dessutom den senaste studien som överraskande visar att luftens koldioxidhalt har en direkt inverkan på den kognitiva förmågan. Dessa samband behöver du känna till när du ska renovera energismart.
onsdag 6 april kl 09:45
torsdag 7 april kl 09:30
fredag 8 april kl 09:45
Britta Permats, Svensk Ventilation

Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat
Hälsa komfort och energi. Allt talar för modern luftteknik med värmeåtervinning när så många flerbostadshus snart måste renoveras. Smarta lösningar inuti och utanpå byggnaderna antar välkända utmaningar som platsbrist och ingrepp i lägenheterna.
onsdag 6 april kl 15:15
torsdag 7 april kl 15:45
fredag 8 april kl 12:00
Erik Österlund, Svensk Ventilation

Energihandboken i omarbetad upplaga
Energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer. Den nya omarbetade upplagan är utökad och uppdaterad bl a rörande klimat, miljö, solvärme, solel och ventilation
tisdag 5 april kl 10:30
onsdag 6 april kl 10:00
fredag 8 april kl 10:30
VVS Företagen

Energimärkning och Ekodesign
Ekodesign- och energimärkningskrav är två tätt sammankopplade styrmedel med stor påverkan på produkters energi- och resurseffektivitet. Både ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet berör många produkter, som måste uppfylla tuffa energi-, miljö- och märkningskrav.
fredag 8 april kl 13:30
Johanna Whitlock / Lina Kinning, Energimyndigheten

Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten
Vad finns i luften vi andas? Hur skyddar vi oss mot luftföroreningar. Går det att göra en energismart renovering och samtidigt förbättra luftkvalitén?
tisdag 5 april kl 12:45
onsdag 6 april kl 10:30
torsdag 7 april kl 13:30
fredag 8 april kl 11:00
Anders Flyckt, Svensk Ventilation

FTX, kanalisolering och verkningsgrader
Hur viktig är isoleringen på kanalerna innan och efter FTX aggregatet? Tre grader hit eller dit spelar väl ingen roll. En redovisning om viktiga detaljer kring detta.
onsdag 6 april kl 11:30
torsdag 7 april kl 10:00
fredag 8 april kl 15:00
Johan Gustavsson, Paroc, Roland Jonsson, HSB

HSB FTX – utvärdering från Nacka och Göteborg
fredag 8 april kl 11:15
Per Kempe, BeBo/HSB

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft
Vilka krav och rekommendationer finns för att minska risken för ohälsa, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Vi visar olika luftflödes- och luftkvalitets rekommendationer.
torsdag 7 april kl 09:45
Britta Permats, Svensk Ventilation

Plus för effektiva ventilationsprodukter
Nya krav på ventilationsprodukter från 1 januari 2016. Ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation som har energimärkning på skalan A+ till G.
tisdag 5 april kl 11:45
onsdag 6 april kl 12:00
torsdag 7 april kl 11:30
Johanna Whitlock, Energimyndigheten

Studentaktivitet
Möte mellan studenter och deltagande organisationer
tisdag 5 april kl 16:00-17:00

Tätning av otäta kanaler
Kanaler som läcker försämrar prestandan i FTX aggregat och i lösningar med frånluftsvärmepumpar (FX). Vilka lösningar finns och vilka energiförbättringar ger det?
onsdag 6 april kl 15:00
torsdag 7 april kl 12:15
fredag 8 april kl 13:15
BeBo, Roland Jonsson HSB

Bakom projektet och inslaget på Nordbygg står Energimyndigheten tillsammans med HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Isoleringsfirmornas Förening, IQ Samhällsbyggnad, Renoveringsinfo, Svensk Ventilation och VVS Företagen samt VVS-fabrikanternas råd. Inom Energimyndigheten medverkar främst Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus).