Luftfilter hjälper mot PAH

Stockholms Universitet har publicerat en undersökning som visar att moderna material som finns i dagens luftfilter kan fånga upp polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och andra genförändrande föroreningar i verklig stadsluft. Ventilation med god filtrering kan alltså vara ett sätt att minska hälsoriskerna för de som bor där uteluften är förorenad. Mätningarna har gjorts i Stockholm på Hornsgatan och vid Midsommarkransens gymnasium nära Essingeleden.

Läs mer

Bild: By Calvero. – Selfmade with ChemDraw.