Luftrelaterad ohälsa kostar miljarder

En brittisk forskarrapport har gått igenom hur luftföroreningar påverkar oss över vår livstid och uppskattat vad de kostar i ohälsa. Forskarna menar att ohälsan i samband med luftföroreningar kostar det brittiska samhället över 250 miljarder kronor per år. Rapporten pekar ut luftföroreningarna inomhus som en bortglömd hälsofara och manar samhället att bättre kartlägga sambandet mellan vår hälsa och luften i våra hem, skolor och arbetsplatser. Läs mer.

Se intervjun med professor Stephen Holgate.