Stadig tillväxt 2016-2017

Svensk Ventilations konjunkturrapport och tvåårsprognos kommer ut två gånger per år. Den fullständiga rapporten är exklusiv för medlemsföretagen, och visar ventilationsinstallationer för Sveriges regioner uppdelat i nybyggnad, ombyggnad, småhus, flerbostadshus, industri, kontor & handel, offentlig sektor och underhåll.

Konjunkturutveckling

Utfallet 2015 innebar att den förväntade ökningen uteblev och att volymen i stället hamnade i nivå med volymen 2014. Betydligt bättre gick det för flerbostadshusbyggandet, som för andra året i rad växte med ca 20 procent. Småhusbyggandet växte i linje med prognosen och utfallet landade på +12 procent. En annan sektor, som för ventilationsmarknaden har ungefär lika stort värde som flerbostadshusbyggandet, är ombyggnad av flerbostadshus. Utvecklingen för denna sektor blev som förväntat en ökning med 5 procent. Den totala volymen byggnadsunderhåll, som svarar för drygt 20 procent av total ventilationsmarknad, växte 2015 med förväntade 3 procent.

Prognosen för den samlade volymtillväxten på ventilationsmarknaden indikerar en årlig ökning med 2-3 procent 2016-2017. Det väntas inga dramatiska ökningar inom någon av delsektorerna på husbyggnadsmarknaden, utan den genomsnittliga tillväxten spås hamna kring 2-5 procent per år. Kontor, handel mm väntas få den starkaste tillväxten följt av ombyggnad flerbostadshus och småhusbyggande. Dominerande sektorer som offentlig husbyggande, nybyggnad av flerbostads-hus och det samlade byggnadsunderhållet spås en årlig tillväxt kring 2 procent, vilket får stort genomslag på den totala ventilationsmarknaden.