Nyinstallerad FTX-lösning minskade energiförbrukningen med 40 procent

För ett par år sedan fick samtliga lägenheter i kvarteret Tumstocken på Södermalm i Stockholm underkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). För att lösa problemet med luftomsättningen och samtidigt både höja komforten för lägenhetsinnehavarna och minska energiförbrukningen investerade fastighetsägaren Svenska Bostäder i en modern FTX-lösning.

Vi är mycket nöjda med resultatet. Hyresgästerna har fått en avsevärd komforthöjning: tystare lägenheter, filtrerad luft med godkända flöden och väl fungerande köksventilation med motorkåpor. Dessutom har vi sänkt energiförbrukningen från cirka 150-155 kWh/m2 till 92 kWh/m2, berättar Harald Liebler, driftledare energi, Svenska Bostäder. Fastigheten stod färdig 1979 och hade bara fläktstyrd frånluft. Därför fanns det inga befintliga tilluftskanaler som kunde användas vid installationen av FTX-systemet. Lösningen blev att använda de gamla, och oanvända, sopschakten för att förse lägenheterna med tilluft. Schakten förslöts i botten och relinandes med kompositmaterial för att uppnå tillräcklig täthet.
– På varje våningsplan gick vi sedan ut med kanaler i trapphuset där tilluften fördelades till lägenheterna i varje våningsplan. Och eftersom vi hade gott om plats kunde vi placera kanaler, ljuddämpare, injustering och backströmningsskydd under ett nytt undertak, berättar, Harald Liebler. Vissa utrymmen som källarförråd och cykelrum har fått behovsstyrd ventilation med ett visst grundflöde, som tas från befintlig uteluft.
– Med den lösningen slipper vi den lägre tempererade luften till återvinningen i FTX. Det gjorde det även möjligt för oss att använda de trånga utrymmena på vinden för FTX-aggregaten. Även valet av motorkåporna var en del i detta.

Små ingrepp i lägenheterna

Tack vare lägenheternas planlösning räckte det att dra in tilluftskanalen i hallen. Därifrån gjordes genomföringar för att släppa in luft i sovrum och vardagsrum. Kanalerna i hallen drogs i mötet mellan tak och vägg och gipsades in för att det skulle se snyggt ut. Spaltventiler i sovrum och väggventiler i vardagsrum sattes igen, men vädringsluckorna i fönstren fick vara kvar. Motorkåporna ströps till en max forcering på 45 l/sek. Frånluftskanalerna i kök och badrum kontrollerades vid ett tidigare stambyte och kunde användas i befintligt skick. Samlingslådorna på vinden renoverades. Tack vare att fastigheten hade plåtkassettak var det relativt lätt att lyfta av taket för att lyfta dit de nya motströmsaggregaten som anslöts till fjärrvärmen via en separat värmeväxlare i undercentralen. Varje aggregat betjänar två trapphus, totalt installerades sex aggregat till fastighetens 12 trapphus och 182 lägenheter. Installationen fjärrövervakas via Svenska Bostäders DUC.
– Eftersom det fanns ett visst motstånd mot ombyggnaden lät vi göra en visningslägenhet innan arbetet påbörjades. Och när hyresgästerna fick se hur bra det blev föll allt motstånd, säger Harald Liebler. Installationen tog cirka ett år och avslutades våren 2015. Harald Liebler är som sagt nöjd och menar att FTX-installationen fungerar över förväntan. Energiförbrukningen sänktes med cirka 40 procent. Det minskar fastighetens koldioxidutsläpp väsentligt, samtidigt som hyresgästerna har fått ett bättre inomhusklimat.
– Där det är möjligt installerar vi alltid FTX-lösningar när vi renoverar det äldre fastighetsbeståndet, avslutar Harald Liebler.

FAKTA Svenska Bostäder
Svenska Bostäder AB grundades 1944 och ägs av Stockholms Stad. Bostadsbolaget äger och förvaltar 25458 lägenheter i 679 fastigheter i Storstockholm och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor (siffror från 31/12 2014). I dotterbolaget Stadsholmen förvaltas ytterligare cirka 1500 bostäder.

Text: Mats Åsman

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016