FTX i Solna

I Järvastaden i Solna norr om Stockholm pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt. 2020 beräknas 12 000 personer bo i området. Här uppför Skanska 107 kedjehus och radhus, samtliga med FTX.
Vi bygger uteslutande med FTX-installationer där vi har tillgång till fjärrvärme som primär värmekälla, berättar Peter Isacson, projektutvecklare på Skanska Sverige, när jag träffar honom i ett av radhusen. Projektet är för tillfället Skanskas enda småhusprojekt i Stockholm, fler är planerade. Produktionen inleddes 2011 med första inflyttning 2012 och de sista husen är snart klara för inflyttning.
– Hittills har vi bara goda erfarenheter av FTX. Framförallt vintertid är det en väldigt energieffektiv lösning. Den ger dessutom stora komfortvinster för de boende som slipper kallras från fönstren, säger Peter Isacson.
Under projektets gång har leverantören av FTX aggregaten bytts ut och Peter Isacson säger att han märker en tydlig förbättring, framförallt är de nya aggregaten mycket tystare.

Bättre än energikraven

– Energimässigt har vi inga problem att nå Boverkets byggreglers energikrav BBR19. Vi gör egna kalkyler för husen och där hamnar vi en bra bit under kraven, säger Peter Isacson. Eftersom driften av husen sköts av ägarna finns ingen samlad statistik på verklig förbrukning men Peter Isacson säger att de boende som han har haft kontakt med uppger att energikalkylen stämmer. Götenehus har totalentreprenaden för 70 av radhusen och kedjehusen och Joakim Kaaling, projektledare Götenehus, Stockholm, berättar att husen levereras i storblocksystem med färdiga ytterväggar och tak som lyfts på plats på betongplatta och som sedan färdigställs. Ytterväggar och tak byggs på företagets fabrik i Götene. Energiberäkningen för FTX-installationen ger en energianvändning på cirka 71 kWh/m2 och år, BBR19:s kravnivå är 90 kWh/m2 och år.Joakim Kaaling
– Det blir allt vanligare att vi förser våra hus med FTX-system i de områden där det finns tillgång till fjärrvärme som primärvärme, berättar Joakim Kaaling. Götenehus har bland annat byggt hus med FTX-lösning i Tullinge i södra Stockholm, Västra Frölunda i Göteborg och i Södertälje. Joakim Kaaling säger att företaget bara har goda erfarenheter av de installationerna.
– Det husägarna märker mest, och som de upplever som väldigt positivt, är att FTX-husen blir väldigt tysta eftersom det inte finns några ventiler i fönster eller ytterväggar. FTX-installationer ger också väldigt bra luftkvalitet, säger Joakim Kaaling.

Text: Mats Åsman

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016