Modern FTX i Vårberg – ventilationsbyte med positiva effekter

Ursprungsplanen var att enbart byta styr- och reglerutrustning för ventilationen i de drygt 120 HSB-bostäderna i kvarteret Jungfruholmen i Vårberg. Att istället ersätta hela den befintliga ventilationsutrustningen med högeffektiva FTX-aggregat med motströmsväxlare och integrerad styrutrustning visade sig ha många positiva effekter.

Fastigheten med HSB:s hyresrätter i kvarteret Jungfruholmen 1 i Vårberg uppfördes 1965 och består av sex huskroppar med totalt 122 lägenheter på 1-2 rum och kök om 48-68 kvadratmeter. Den befintliga ventilationsutrustningen med remdrivna EC-fläktar installerades i början av 1990-talet och var i behov av uppgradering.
– Den ursprungliga planen var att enbart byta styr- och reglerutrustning. Efter att ha tittat på olika alternativ tillsammans med konsult bestämde sig HSB för att istället byta de befintliga fläktarna mot moderna och effektiva FTX-aggregat med motströmsväxlare och integrerad styrutrustning, berättar Tobias Eriksson på företaget som gjorde installationen under våren och sommaren 2015.

Högre verkningsgrad

Han betonar att det inte var några problem med inomhusklimatet i fastigheten. Däremot hade den gamla ventilationsutrustningen drygt 20 år på nacken med allt vad det innebär.
– De befintliga EC-fläktarna hade en verkningsgrad på 60 procent. Med de totalt åtta FTX-aggregat som vi installerade höjdes verkningsgraden till 82 procent. Förutom högre verkningsgrad framhåller Tobias Eriksson även den nya tekniken. Den ger både bättre driftsekonomi och säkrare drift där även den femåriga garantin minimerar risken för driftsproblem väsentligt under den närmsta framtiden.
– Dessutom sker all övervakning av ventilationsutrustningen via internet. Det krävs heller inga serviceåtgärder förutom regelbundet filterbyte. Ytterligare positiva effekter med bytet från de remdrivna EC-fläktarna till de nya FTX-aggregaten är den tystare gången – vilket i sig påverkar inomhusmiljön – samt den minskade arbetsinsatsen då drivremmarna tidigare behövde bytas en gång per år.

Bättre inomhusluft

För Krister Högberg, som tidigare arbetade inom driftavdelningen på HSB och även var ombud i samband med installationen av ny ventilationsutrustning i kvarteret Jungfruholmen, är det framför allt den högre verkningsgraden och den minskade elförbrukningen som är de stora mervärdena med bytet. Det medförde förvisso en betydligt större investering att ersätta hela den tidigare ventilationsutrustningen jämfört med att bara byta styr- och reglerutrustning.
– Med de positiva effekterna i åtanke valde HSB att ta beslut om byte till moderna FTX-aggregat efter samråd med konsult, förklarar han. Den nya ventilationen har fungerat mycket bra sedan den togs i drift under hösten 2015. Den har också, indirekt, medverkat till bättre inomhusklimat för de boende i fastigheten.
– Tidigare var ventilationsspjällen i lägenheterna stängda. I samband med injustering av den nya utrustningen har detta åtgärdats och gett ännu bättre luft, konstaterar Krister Högberg.

EU-direktiv gör FTX till standard

Från och med 2021 blir FTX troligtvis standard i alla nya byggnader.
– Jag kan inte se någon annan möjlighet om vi ska klara de nya NNE-kraven från EU, säger Roland Jonsson, energichef på HSB:s riksförbund. För några år sedan kom ett EU-direktiv om att alla byggnader som byggs från och med 2021 ska vara ”nära noll energi-byggnader”, det så kallade NNE-kravet. Däremot satte inte EU upp några enhetliga tal för vad som är ”nära noll energi-byggnader”. Det var upp till varje medlemsstat att bestämma sina egna värden.
– Det som troligtvis kommer att gälla i Sverige är en energianvändning på 50-55 kWh per kvadratmeter Atemp vid nybyggnation. Dessa värden utgår HSB från redan nu i vissa nyproducerade bostäder. Vi använder oss av vår egen ventilationslösning som innebär att uteluften till FTX-aggregaten förvärms med bergvärme utan värmepump. Detta för att undvika påfrysning i växlaren och minska behovet av spetsvärme under riktigt kalla dagar. HSB FTX är det som gäller i framtiden, om vi ska klara NNE-kraven. Samtidigt gäller förstås fortfarande att ha en ventilation och temperaturstyrning i husen som de boende mår bra av, poängterar Roland Jonsson.
Hur gör de andra medlemsländerna för att leva upp till direktiven?
– I övriga Europa tittar man bara på värmeanvändningen, medan vi i Sverige även räknar in energianvändningen för uppvärmningen av varmvatten, vilket motsvarar ungefär hälften av den energi som troligen blir lagkravet i Sverige. Det innebär att de boende har större påverkan på energianvändningen än huset i sig. HSB tittar därför på möjligheterna att återvinna energi ur spillvatten på ungefär samma sätt som FTX-aggregaten återvinner energin från frånluften.

Text: Mikael Bergkvist

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016