Inget nytt radonbidrag

Ola Johansson, Centerpartiet:
– Det verkar finnas en tyst konsensus att inte ta upp radonbidraget i budgeten.

Centerpartiets Ola Johansson är en av få riksdagsledamöter som arbetar för återinförande av radonbidraget på 25 miljoner kronor. Det var synd att det försvann eftersom radon är ett stort hälsoproblem, säger han. Det var förra året som regeringen valde att ta bort radonbidraget ur budgeten. Motiveringen var dels att få hade sökt bidraget och dels att man som privatperson kunde använda sig av ROT-avdraget för radonåtgärder i bostaden.
– Att få sökte bidraget berodde enligt Boverket på att det var få som kände till det. Det hade med andra ord behövts mer information, vilket man borde tagit hänsyn till innan bidraget togs bort, menar Ola Johansson som sitter i civilutskottet och dessutom är Centerpartiets bostadspolitiske talesman. Enligt honom har det dock inte varit särskilt stort engagemang från vare sig hans eget parti eller från andra partier i riksdagen att återinföra radonbidraget.
– Det verkar finnas en tyst konsensus mellan partierna att inte ta upp det i budgeten, menar Johansson.

Varför är det så?
– Man förstår inte att saneringen av radon är en viktig fråga. Kanske har inte heller myndigheterna slagits tillräckligt hårt för att radonfrågan ska lyftas.

Riksdagen har satt som nationellt miljömål att alla bostäder ska ha högst 200 Bq/m3 år 2020, borde det då inte finnas ett politiskt engagemang i radonfrågan?
– Problemet är att det inte är fastställt om gränsvärdet för radon ingår i de nationella miljömålen. Ett annat problem är att radonfrågan inte har någon fast tillhörighet i riksdagen. Den ligger och skvalpar mellan civilutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och försvarsutskottet.
Enligt en undersökning av Svensk Radonförening är det endast hälften av kommunerna som utövar radontillsyn i bostäder på ett effektivt sätt. En fjärdedel uppger dessutom att de inte ens har för avsikt att utöva tillsyn. Detta trots att radon i bostäder är främsta orsaken till lungcancer, om man räknar bort rökning.

Borde det inte ställas hårdare krav på kommunerna att utöva tillsynen?
– Jag litar på att kommunerna utför den tillsyn som behövs i förhållande till hur stor radonförekomsten är i just den kommunen. Med tanke på vilka krav det finns på kommunalt bostadsbyggande för att täcka upp underskottet på bostäder, är det inte rimligt att lägga på dem hårdare tillsynskrav.

Text: Mikael Svensson

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016