Hög radonhalt gav sänkt hyra

Enligt Högsta Domstolen är det en brist i lägenhetens skick om radonhalten är högre än riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter. Den aktuella domen handlar om en hyresgäst i Uppsala som fick rätt mot sin hyresvärd och därför ska hyran i det aktuella fallet sänkas med 15 procent. Förmodligen kommer många att försöka ta reda på vilken radonhalt de har i sin lägenhet. Folkhälsomyndigheten uppskattade 2014 att det är ungefär 400 000 bostäder som har förhöjda radongashalter. Höga radongashalter är dock vanligast i villor.

Läs mer