Kan spara 225 TWh primärenergi per år

EU-förordningen om ekodesign och energimärkning innebär att det från årsskiftet finns krav på ventilationsaggregat. Kraven omfattar enheter för bostads- och fastighetsventilation, samt energimärkning för bostadsventilation. Syftet är en radikal sänkning av Europas energianvändning.

– Kraven innebär inte några större utmaningar för våra medlemmar, med undantag för vätskekopplade värmeväxlare, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.
Ventilationssystemen i byggnader står för två procent av EU:s elanvändning. De nya ekodesignkraven för ventilationssystem kan spara omkring 225 TWh primärenergi från 2025 enligt EU-kommissionen. Ekodesignförordningen omfattar ventilationsaggregat både för bostäder, andra fastigheter och lokaler. Energimärkningsförordningen omfattar mindre ventilationsaggregat för bostäder. Kraven införs som produktspecifika EU-förordningar som är direkt gällande i medlemsländerna. Syftet med ekodesigndirektivet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln. Kraven fungerar som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på marknaden, sett ur ett energiperspektiv.
– Vår bransch har länge stått väl rustade för detta och förordningen innebär att dåliga energislösande produkter försvinner, menar Erik Österlund, teknikoch miljöchef på Svensk Ventilation.

Hur vet beställaren att leverantören verkligen använder produkter som klarar kraven för ekodesign och energimärkning?
– Det är bara dessa ventilationsprodukter som får förses med CE-märkningen.
Vad innebär i praktiken de nya ekodesignkraven på ventilationsaggregat?
– Aggregaten måste hushålla med både värme och el. Alla aggregat måste ha värmeåtervinnare med god verkningsgrad. Fläkt med motor måste vara energieffektiv, samtidigt som luften lätt ska kunna strömma genom hela aggregatet, inklusive filtren.

Finns det några utmaningar, vid till exempel nybyggnation eller vid renovering av ventilationssystemet i en fastighet, för byggare och för beställare?
– I nybyggnation innebär de nya energikraven på ventilationsenheter ingen större revolution. Möjligen blir det utmanande för ventilationssystem med batteriåtervinnare. Men i vissa befintliga fastigheter har man trånga kanalsystem och små aggregat med höga lufthastigheter. Detta är inte ett energieffektivt byggsätt, och det kan bli svårt att hitta ett nytt aggregat som uppfyller ekodesignkravet och samtidigt ryms i det gamla fläktrummet.
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag suttit med vid förhandlingarna kring de nya EU-direktiven som ska gälla för ventilationsutrustning.

– Direktiven har föregåtts av flera års förstudier och förhandlingar, där vi från Sverige har varit väldigt involverade i det arbetet. Vi på Energimyndigheten har också arbetat väldigt nära Svensk Ventilation och lyssnat av hur man resonerar i branschen, berättar Carlos Lopes, seniorrådgivare på Energimyndigheten.
Han tror direktiven ska gynna svenska tillverkare av ventilationsutrustning.
– Den svenska ventilationsindustrin är innovationskraftig. De svenska tillverkarna har följt processen med att ta fram kraven, vilket ger dem en konkurrensfördel när kraven nu trätt i kraft.
Beräkningen av energieffektivitet i ekodesignförordningen grundas bland annat på intern specifik fläkteffekt (SFPint) som tar hänsyn till fläktens tillförda effekt per luftflöde.
I Sverige är det Energimyndigheten som är ansvarig för marknadskontroll. Det blir samtidigt en utmaning för myndigheten att hitta ett effektivt kontrollinstrument.
– Ett kylskåp kan man köpa och testa direkt i ett labb, och ungefär samma sak med små ventilationsaggregat. Men när det handlar om specifik utrustning som är monterad på plats är det inte lika enkelt. Det behövs nya angreppssätt och här har vi ett nära samarbete med övriga nordiska länder och branschen, säger Carlos Lopes.

Text: Mikael Svensson

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016