Svenska olympier får andas den bästa luften under de olympiska spelen

Det kan hänga på en tusendels sekund, en fjuttig centimeter eller ett enda beslut som blir avgörande för om man kommer hem med en OS-medalj eller inte. Nu hoppas SOK att de svenska olympierna med hjälp av ren luft under återhämtningen inomhus ska få den extra energi som behövs för att lyckas i Rio i sommar.

Ett svenskt ventilationsföretag har tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, och Karolinska Institutet inlett ett projekt med syfte att de svenska olympierna ska andas den bästa tänkbara luften när de vistas på sina hotellrum och inomhus i den svenska OS-byn. Företaget står för ett luftkvalitetsprogram före och under OS som innebär unika och effektiva luftrenare i träningsanläggningar, i hemmiljö och på hotellrummen. Mätningar av luftkvalitet och prestationer kommer att utvärderas.
Anders Hedström, globalt ansvarig för IAQ luftkvalitet på företaget, är ”pappa” till projektet.
– Vi har i tio år arbetat med att ta fram det här projektet för att se om ren luft påverkar idrottares återhämtning och om det leder till bättre prestationer, berättar han.
I mars installerades de patenterade luftrenarna i några olympiers bostäder och de har samma typ av högkvalitativa Absolute HEPA-luftfilter som finns i operationssalar. De filtrerar bort partiklar små som virus. En mindre modell av luftfiltren kommer att installeras på hotellrummen i Rio.

Första kliniska testet

Testgruppen har kontinuerlig kontakt med Centrum för allergiforskning (CfA) på Karolinska Institutet där de gör blod- och andningstester, samt testar syreupptagningsförmågan.
– När de sover och övrig tid de vistas i sin bostad får de andas den absolut bästa luften och vi vill se hur det påverkar deras återhämtning efter träning, samt se om de höjer sina prestationer under förberedelserna inför OS. Detta är första gången vi gör den här typen av kliniskt test och alla parter har mycket att vinna på ökad kunskap om sambandet mellan ren luft och prestation. Det vi vill veta är om den dåliga luft man andas in ute eller i andra lokaler kan kompenseras av ren luft i bostaden, säger Anders Hedström.
Rio är en miljonstad, där luftkvaliteten absolut inte är den bästa.
– Det är känt att dålig luft belastar våra slemhinnor och vi vill se hur mycket av den belastningen vi kan återställa genom att tillföra ren luft under återhämtningstiden. Framförallt tror vi det här projektet ska gynna utövare som har problem med astma och allergier, fortsätter Hedström.
Projektet har fått ett mycket positivt mottagande bland de aktiva.

På SOK:s önskelista

Bra ”Indoor Air Quality” (IAQ), alltså ren och hälsosam luft inomhus, fanns dessutom på SOK:s önskelista inför OS i Rio.
SOK:s ordförande Stefan Lindeberg tycker projektet är intressant och hoppas det ska bidra till svenska medaljer.
– Utomhusluften kan vi inte göra något åt, men en stor del av dygnet är våra svenska olympier inomhus och där kan vi påverka luftkvaliteten. Våra kroppar fungerar bättre i ren luft än när de är belastade av föroreningar och höga partikelhalter. Får vi bättre återhämtning blir också prestationerna vassare. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om vikten av ren och hälsosam inomhusluft, och då inte bara för idrotten, säger Stefan Lindeberg.
Han får medhåll av Bo Berglund som är medicinskt ansvarig inom SOK.
– Jag tycker det här projektet är väldigt positivt och det ska bli intressant att senare följa upp utvärderingen. Det finns många idrottare som har allergier eller luftvägsproblem och hos dessa tror jag det kan ha betydelse för prestationen att få andas ren luft, säger han.

Bra komplement
Luftrenare är ett bra komplement till filtrerad allmänventilation. Till exempel kan personer med astma eller nedsatt lungfunktion behöva extra ren luft, särskilt i byggnader som ligger i områden med mycket luftföroreningar. I mars installerades de patenterade luftrenarna i några olympiers bostäder och de har samma typ av högkvalitativa Absolute HEPA-luftfilter som finns i operationssalar.

Text: Mikael Svensson

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016