Världsmarknaden för inneklimat växer

En färsk marknadsrapport om globala trender, möjligheter och teknik för inneklimat lyfter fram att hyresgäster bli alltmer intresserade av hälsosam inomhusmiljö.

Rapporten Global Indoor Air Quality Market 2016-2020 förutspår att marknaden för inneklimat kommer att växa med 8 procent per år fram till 2020.

Läs mer