Mer luft gör oss 8 % mer produktiva

Forskare i USA har undersökt hur ökad ventilation påverkar energianvändning och produktivitet på arbetsplatser i sju amerikanska städer. Slutsatsen är att om man fördubblar uteluftflödet från 9,5 l/s·person till 19 l/s·person så stiger produktivi-teten med 8 %. Detta motsvarar en ökad förtjänst på hela 6 500 USD/år och anställd. Den ökade energianvändningen kan kompenseras med bättre värmeåtervinning.

Läs mer