Radon kopplas till blodcancer

En statistisk studie i USA drar slutsatsen att radon ger ökad risk för blodcancer. I studien visade sig kvinnor som bor i radonutsatta områden löpa 63 % högre risk att drabbas av blodcancer än kvinnor i områden med låga radonhalter.

Läs mer