Kanalen Nr 5 2016

Ladda hem Kanalen Nr 5 2016

 • WHO:s nya färdplan
 • Dålig luft påverkar barns psykiska hälsa
 • Billiga lägenheter med bra luft
 • Vårt Almedelsprogram
 • Eurovent lyfter fram inomhusluften
 • Luftkvalitet på sjukhus
 • Ljud och luft i innemiljön
 • Materialloggbok även för ventilation
 • Konjunktur – Goda tider men Brexit oroar
 • Boverket – Nya förslag om energi
 • Elsäkerhetsverket – Nya regler för många ventilationsföretag
 • Forskning om bostadsventilation
 • Företagsdagar på IUC
 • Kansliet stänger den 11/7 till 9/8
 • Nya medlemmar
 • Lokalföreningar
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium