Ventföretag måste registrera sig

Många ventilationsföretag måste senast den 30 juni 2017 registrera sig hos Elsäkerhetsverket som elinstallationsföretag.

En ventilationsentreprenör som exempelvis kopplar ur och ansluter fläktar på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Som elinstallationsföretag räknas nämligen alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete, och här ingår allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

Auktorisation ersätter behörigheter

Behörigheterna ersätts av auktorisationer i nivåer som liknar dagens behörigheter. Varje elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad så kallad elinstallatör för regelefterlevnad. Auktorisationerna utfärdas av Elsäkerhetsverket.

elsakerhetsansvar20170701

Ansvaret läggs på företaget

Dagens ansvarsmodell med överinseende av en behörig person (=elinstallatör) försvinner. Istället kräver de nya reglerna att allt elinstallationsarbete utförs inom ramen för det egenkontrollprogram, som varje elinstallationsföretag måste ha.

Så här ser de nya reglerna ut:

Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.

Elinstallationsarbete får bara utföras av:

  • Personer med Elsäkerhetsverkets auktorisation som elinstallatör.
  • Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverket informerar

Elsäkerhetsverket samlar all information om de nya reglerna på www.elsakerhetsverket.se/nyaregler, och har även sammanfattat vad reformen innebär för företagen i broschyren Nya regler för elarbete.