Europaförbund för god innemiljö

Eurovent, där Svensk Ventilation representerar Sverige, och fem andra europeiska branschförbund har gemensamt tagit ställning till hur energi-reglerna borde förhålla sig till inomhusmiljön. Förbunden inom ventilation, värmepumpar och styrsystem uppmanar Kommissionen att

  • verka för bättre tillämpning i nationella regler
  • skärpa energikraven i samband med renovering
  • ställa tydliga krav på inomhusmiljön i energireglerna
  • höja det allmänna medvetandet om fördelarna med bra inomhusklimat.

Läs mer

Denna artikel ingick i nyhetsbrevet Kanalen Nr 8 2016
Kanalens arkiv