Partiklar ger högt blodtryck

Av alla luftrelaterade sjukdomar, är hjärt- och kärlsjukdomar det som orsakar flest förtidiga dödsfall i världen. En europeisk forskningsstudie pekar nu ut den troliga mekanismen. Partiklarna orsakar högt blodtryck, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bakom studien står bland andra professor Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Studien refererades utförligt i Svensk Dagbladet den 25 oktober.

Läs artikeln i SvD

Dålig luft kan kopplas till en mängd sjukdomar och besvär, exempelvis:

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • sämre lungfunktion
  • blodcancer
  • psykiatriska diagnoser, bl a demens
  • dålig sömn
  • minskad arbetslust
  • sämre koncentrations- och inlärningsförmåga.

Svensk Ventilations nyhetsbrev Kanalen rapporterar tio gånger per år, bland annat om nya rön om inomhusluft och hälsa.

Denna artikel ingick i nyhetsbrevet Kanalen Nr 8 2016
Kanalens arkiv