Utbildningspolitik för ventilationsbranschen

Fyra punkter för att säkra ventilationsbranschens kompetensförsörjning

Vi ser att kompetensförsörjningen för ventilationsbranschen är hotad. För att våra företag ska kunna växa och rekrytera fler måste den svenska skolan bättre rusta eleverna att möta arbetslivet. För att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk ventilationsindustri och tillväxt ser Svensk Ventilation därför följande uppgifter för politiken och utbildningsväsendet.

1. Återinför högskolebehörighet som standard på gymnasiets yrkesprogram.

Allmän högskolebehörighet är viktig för att höja statusen på de gymnasiala yrkesprogrammen. Andelen som går på yrkesprogram har rasat sedan den allmänna högskolebehörigheten avskaffades och yrkesprogram ses som en återvändsgränd. Återinför därför högskolebehörighet som standard på gymnasiets yrkesprogram, men det ska finnas en möjlighet att välja bort den.

2. Stärk yrkesutbildningen och låt branschen vara med och forma innehållet – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.

 • Ventilationsbranschen behöver arbetskraft som har såväl teoretisk kunskap som praktisk kompetens – låt oss vara med och forma utbildningarna.
 • Gymnasieutbildningarna måste ge eleverna den bredd och kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Branschen behöver därför yrkesutgången ventilationsmontör* (se förklaring längst ner) på gymnasiets VVS- och Fastighetsprogram.
 • Yrkesutbildningen måste uppvärderas. Den ska inte vara en andra klassens utbildning för elever som inte anses klara teoretiska ämnen. Satsa på mer pedagogiskt planerad undervisningstid i gymnasiet för ökad kvalitet. Fyra timmar per dag är inte heltid (se rapport ”Ge eleverna rätt till heltids-studier”). Enligt rapporten förväntas eleverna att under övrig tid bedriva självstudier eller göra läxor. Detta skapar problem eftersom många elever inte klarar kraven och hoppar av eller misslyckas med att nå programmålen. På arbetsmarknaden i övrigt, anses heltid vara 40 timmar i veckan.

3. Fler platser i vuxenutbildningen samt bättre anpassning till arbetslivet och branschens kompetensbehov.

 • Fler yrkeshögskoleplatser inom ventilation och inomhusklimat.
 • Mer långsiktiga villkor för yrkeshögskolan.
 • Fler platser inom yrkesvux samt ökad kvalitet och långsiktiga villkor.
 • Vuxenutbildningen är avgörande för branschens kompetensförsörjning, och ger möjligheten till en andra chans. Det måste vara möjligt att byta bana och skaffa en yrkesutbildning även senare i livet.
 • Investera i vuxenutbildningen istället för kortsiktiga arbetsmarknadsinsatser. Satsa på fler platser och skräddarsydda utbildningar i samverkan med branschen för att ge fler människor en trygg plats på arbetsmarknaden.
 • Sverige måste bli bättre på att tillvarata värdefulla kompetenser hos nyanlända personer. Med kombinerad språkundervisning och yrkesutbildning sänks tröskeln till det första arbetet i Sverige.

4. Mer installationsteknik på högskolenivå

 • Dagens högskoleprogram inom bygg fokusera framförallt på kurser inom byggområdet och alldeles för lite inom installation. Idag står faktiskt installationer för ca 50 procent av kostnaderna när man bygger kommersiella lokaler.
 • Mer installationsteknik på högskolenivå är viktigt om Sverige vill leda utvecklingen gällande byggandet av framtidens lågenergihus med mer avancerad installationsteknik (IoT m.m.)
 • Fördjupade kunskaper inom installation- och ventilationsteknik är en förutsättning för svensk exportindustri inom installation och ventilation.
 • Mer forskning om luftkvalitet, installationsteknik och inomhusmiljö på högskolor och universitet.

*) Ta bort ventilationsplåtslagare under Byggprogrammet och flytta ventilationstekniker till Yrkeshögskolan. Idag är utbildningarna uppdelade på två separata gymnasieprogram, ventilationsplåtslagare inom bygg- och anläggningsprogrammet, och ventilationstekniker inom VVS- och fastighetsprogrammet. Detta delade upplägg gör branschen otydlig för elever samtidigt som utbildningarna i sitt upplägg inte motsvarar branschens behov. Branschen efterfrågar visserligen mycket av det som ingår i dagens utbildningar, men programinnehållet behöver struktureras om och omarbetas för att bättre motsvara ventilationsbranschens efterfrågan, och så att yrkesinriktning och identitet blir tydlig.