Workshop om kundbehov och affärsutveckling av energitjänster

Energieffektiviseringsföretagen bjuder in dig som är installatör, entreprenör, leverantör eller konsult inom fastigheter och industri till en workshop. Vi har via ett antal djupintervjuer tagit reda på hur olika kundgrupper (BRF, privata fastighetsägare, industriföretag och vissa lokalhyresgäster) önskar se erbjudanden om energieffektiva lösningar. Vi vill nu diskutera dessa insikter med er och ge inspiration till affärsutveckling. Målet med workshopen:

  • Diskutera om de förslag vi utarbetat, på basis av vad kunderna vill, är genomförbara
  • Komma fram till vilka lösningar ni ser
  • Diskutera de leverantörssamarbeten som krävs
  • Diskutera hinder och möjligheter för att sälja bättre och fler energitjänster än idag

Ni som deltar kommer genom workshopen få ett bra underlag till affärsutveckling av ert bolag. Ni behöver inte förbereda er på annat sätt än att komma och diskutera frågorna med ett öppet sinne.

Onsdagen den 10 maj, kl 9:30-12:00 (med fika från kl 9:00)

Anmälan till mikael.gustafsson@eef.se, senast 4 maj.

Läs mer om vårt energitjänsteprojekt här eller på www.energimyndigheten.se/smf