Nya trendvindar på kontorsmarknaden

Trenden mot aktivitetsbaserade kontor kan vara på väg att vända.

Det har länge varit en trend på kontorsmarknaden att minska ytan per anställd. Ett allt mobilare arbetssätt har lett till en generell utveckling mot aktivitetsbaserade kontor, utan fasta arbetsplatser. Det är möjligt att denna utveckling håller på att förändras. Flera större aktörer på kontorsmarknaden, som Industrifakta har löpande intervjukontakt med, menar att utvecklingen mot alltmer aktivitetsbaserade kontor går mot en vändning. Det finns idéer om att kontoret ska medverka till att varje enskild individs eller arbetsgrupps prestation blir den bästa möjliga. Då är det inte alltid mest lönsamt att i första hand fokusera på antalet arbetsplatser per kvadratmeter. Med ett mobilare arbetssätt, konkurrensutsätts det traditionella kontoret från flera håll. Hotell, caféer och andra mötesplatser är exempel på detta. Många företag är medvetna om att kontorslokalen är ett viktigt sätt att locka och behålla sin personal samt skapa mjuka sammanhållande värden bland de anställda i företaget. Industrifakta tror att den ökande individualisering av kontorslokalerna kommer att fortsätta. Detta leder till en mer komplicerad kravspecifikation från hyresgästen med ett större inslag av mjuka värden. Detta kommer att ställa högre krav på fastighetsägarna att vara lyhörda för hyresgästens önskemål och affärsidé.

Källa: Industrifakta