Ekodesign: beställningsdatum gäller kring årsskiftet 2017/2018

Efter att en ny Blue guide om marknadskontroll publicerats och frågan diskuterats inom EU:s samarbetsforum för marknadskontroll (ADCO) har Energimyndigheten ändrat den tidigare*, striktare, tolkningen. Det som gäller kring årsskiftet 2017/2018 är att en ventilationsenheten anses sättas på marknaden när den beställs, inte när den levereras. Det innebär att en enhet som beställs innan den 1 januari 2018 bara behöver uppfylla 2016 års krav.

*) Vid årsskiftet 2015/2016 gällde en striktare tolkning, nämligen att en ventilationsenhet som beställts 2015 och tillverkats 2016 omfattades av av de då helt nya kraven.