Kanalen Nr 9 2017

Ladda ner Kanalen Nr 9 2017

 • Stora Inneklimatpriset
 • Bostadsbolag har ventilationsbrister
 • PCB i amerikansk skolluft
 • Moderniserad ventilationskontroll
 • Bostadsrättsmässan och ny broschyr
 • Svensk lathund för ekodesignkrav
 • Tyck till om AMA
 • Projekt och provkök hos RISE
 • Designguide för bostadsventilation
 • Standarder
 • Konjunktur
 • Ökat intresse för ventilationsutbildningar
 • #metoo
 • Mycket på gång i lokalföreningarna
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium