Det går att radonsanera utan att ny ventilation stjäl utrymme

Otillåtet höga radonhalter är ett problem i många äldre flerbostadshus.
Åtgärderna riskerar att minska den uthyrningsbara boytan.
Men det går att installera ny ventilation så att hyresgästerna upplever att lägenheterna blir större.

Einar Matsson Byggnads AB har visat hur i flera uppmärksammade ROT-projekt, exempelvis kvarteren Hållsätra 4 och 6 i Sätra som består av 139 lägenheter byggda 1966.
– I vissa lägenheter var radonvärdet upp mot 600 bequerel, tre gånger dagens gränsvärde, berättar Björn Schenholm, idag affärsutvecklare men tidigare förvaltare hos Einar Matsson.

Husens infackningsväggar är av blåbetong, men det visade sig att de bara bidrog med 50 – 60 Bq. Merparten var markradon som sögs in genom det undertryck som skapades av frånluftsventilationen. I samband med stambyte beslutade Einar Matsson att totalrenovera husen. Den givna lösningen på radonproblemet var att installera balanserad ventilation med värmeåtervinning, FTX.

Samtidigt kan utbyggd ventilation i ogynnsamma fall leda till att den uthyrningsbara ytan minskar. Kanaler för ventilationen stjäl utrymme och man kan behöva ta upp nya schakt.
– Vi använde befintliga schakt och renoverade frånluftskanaler med relining. På några ställen fick vi dra nya kanaler utanför schakten, men det inkräktade inte på lägenheternas storlek, säger Tobias Eriksson på det medlemsföretag som svarade för ventilationsentreprenaden.

Men vad gör man när det inte finns några schakt eller annat utrymme, som i Bagarmossen där Einar Matsson äger kvarteret Landsfogden med 91 lägenheter? Husen var bland de första som Einar Matsson byggde för egen förvaltning och stod färdiga 1953 och 1954. Ventilationen var fram till renoveringen självdrag.

Här fanns lösningen i en nedgången putsfasad. Ovanpå den byggdes en ny fasad med 80 + 100 mm isolering och i den lades tilluftskanalerna. Utanpå det 20 mm puts. Nya fönster placerades i den nya fasaden, vilket gjorde att lägenheterna fick djupare fönsternischer och upplevs som större.
– Dessutom gav det större frihet att placera ventilationsdonen som jag upplever mer naturligt, med luft som kommer från utsidan av lägenheten, säger Björn Schenholm.

I båda projekten sattes källarna under övertryck och golven tätades. Resultatet blev radonvärden långt under gällande gränsvärden, trots infackningsväggar av blåbetong. Energiförbrukningen har mer än halverats.

Einar Matsson fick priset Green Building Award 2014 och nominerades till Årets Bygge 2016 för renoveringen i Bagarmossen. Tobias berömmer uppdragsgivaren Einar Matsson för bra byggsamordning, vilket gav korta byggtider, effektiva insatser från entreprenörerna och nöjda hyresgäster.
– Vi skapade en tidplan utifrån stambytet vilket är det moment som mest påverkar hyresgästerna.

Enligt byggherren handlade det lika mycket om att entreprenörerna fick möjlighet att använda sina fackkunskaper och erfarenheter i projektet.
– Vi arbetade med ett partneringupplägg där entreprenörerna själva har fått projektera sina delar. Det skapar ett större engagemang, kortare byggtid och bättre slutresultat, säger Björn Schenholm.