Osäker ventilation i nybyggda bostäder

Många vill sova med öppet fönster, men få vet om att det kan försämra luften för andra som sover i bostaden. I varje fall om lägenheten ventileras med mekanisk frånluft, vilket är det vanligaste i våra flerbostadshus. Trots att balanserad ventilation i praktiken länge har varit ett myndighetskrav på våra arbetsplatser så väljer fortfarande många bostadsbyggare den betydligt osäkrare lösningen med enbart frånluft.

Svensk Ventilation har jämfört ventilation och luftkvalitet i sovrum med sovande personer i verkliga bostäder – en med frånluftsventilation (FX) och en med balanserad ventilation (FTX). Som diagrammen visar så reduceras tilluftsflödena kraftigt i FX-sovrummet när man ställer det angränsande sovrummets fönster på glänt med 2 cm. Öppnar man dessutom det angränsande sovrummets innerdörr med 5 cm, så förvärras situationen ännu mer. Uteluftflödet sjunker till en fjärdedel av Folkhälsomyndighetens riktvärde och koldioxidhalten stiger till hela 4 000 ppm. Flödena i det FTX-ventilerade sovrummet påverkas inte alls, och koldioxidhalten håller sig på måttliga 1 000 ppm.

Den fullständiga rapporten finns på Svensk Ventilations webbplats under Publikationer .
Länk till rapporten