Svensk Ventilations medlemmar välkomnar de nya filterklasserna

Vi måste andas luft för att kunna leva. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in.

Under de senaste åren har forskare och media dock allt oftare rapporterat om sambandet mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir allt tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor. Det är vårt ansvar som bransch att stödja sådana här globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Vår ambition är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar inomhus och utomhus.

International Organization for Standardization (ISO) har i december 2016 publicerat en ny standard för luftfiltreringsbranschen. ISO 16890 definierar testförfarandet och klassificeringen för luftfilter som används i generella ventilationsutrustningar. Den nya standarden möjliggör global harmonisering eftersom den ersätter två befintliga standarder; ASHRAE 52.2 som har dominerat i USA och EN 779: 2012, som har dominerat i Europa. Båda standarderna har använts i Asien och Mellanöstern.

ISO16890 är till 100% genomröstad av alla deltagande länder i världen och har i mitten av december publicerats som en EN/ISO16890, dvs. en europeisk version. Och i Sverige heter den SS-EN/ISO16890.

Båda standarderna gäller parallellt fram till och med juni 2018 då EN779:2012 utgår. Detta innebär att dagens benämningar på filterklasser som exempelvis M5, F7 och F9 utgår och ersätts av de nya ISO-filterklasserna.

Det finns viktiga skillnader mellan ISO 16890 och de gamla standarderna.

  • I flera avseenden är de nya testförfaranden mer krävande än befintliga standarder. Detta kommer att leda till filter med högre prestanda, förbättrad luftkvalitet inomhus (IAQ) och bättre skydd för människors hälsa.
  • Det nya testförfarandet är mer likt de verkliga förhållanden som filtren verkar i.
  • De nya filterklasserna gör att användarna lättare förstår nyttan med produkten och ger en bättre förutsättning att välja rätt filterklass till olika geografiska platser. Ur partikelhalterna i uteluften kan önskad PM-klass och avskiljningsgrad enkelt räknas ut om man har bestämt vilka partikelhalter man tolererar i tilluften.
  • Klassificeringen är relaterad till filterprestanda mot tre olika partikelstorlekar, PM1, PM2,5 och PM10, samt Coarse för grovfilter.
  • Av de fyra filtergrupperna i ISO 16890 (ePM1, ePM2,5, ePM10 och Coarse) är det ePM1 som avskiljer mycket fina partiklar (bilavgaser, vedrök etc, så kallade ultrafina partiklar) kända för att vara de mest skadliga för människors hälsa.

Svensk Ventilation ger full support till introduktionen av den nya standarden. Det är helt klart att implementeringen av ISO 16890 kommer att ge fördelar för kravställare, inköpare och användare av luftfilter.