ADHD kopplas till dålig inomhusluft

Forskare i Nederländerna undersökt inomhusluften hemma hos gravida kvinnor, och barnen har sedan hjärnröntgats i tidig skolålder. De barn som varit foster i hem med höga partikel- och kvävedioxidhalter visade sig ha tunnare hjärnbark än andra, något som i tidigare studier har satts i samband med sämre impulskontroll och ADHD, skriver Modern Psykologi.

Läs artikeln ur Modern Psykologi

Läs den vetenskapliga artikeln i Biological Psychiatry.

Dålig luft kan kopplas till en mängd sjukdomar och besvär:

 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • sämre lungfunktion
 • blodcancer
 • psykiatriska diagnoser, bl a demens och ADHD
 • dålig sömn
 • minskad arbetslust
 • sämre koncentrations- och inlärningsförmåga.
 • bröstcancer
 • fetma
 • njursjukdomar