Kanalen Nr 7 2018

Ladda ner Kanalen Nr 7 2018

Ur innehållet:

 • Dålig luft gör oss mindre smarta
 • Nästan hela livet inomhus
 • EU-rapport om luftföroreningar
 • Mät radon minst vart tionde år
 • Konjunkturen
 • Stora Inneklimatpriset
 • Remissvar
 • AMA VVS & Kyla 19
 • Ny FTX-guide för flerfamiljshus
 • Tävlingar om bostadsventilation
 • Standard för utrymme revideras
 • Informationsmöte om EPREL
 • Planerad marknadskontroll
 • Inomhusmiljön ska bli bättre
 • Ventilationsändringar ska anmälas
 • Lokalföreningar
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium