Kanalen Nr 9 2018

Ladda ner Kanalen Nr 9 2018

Ur innehållet:

 • Dålig luft dödar tusentals svenskar
 • Radon dyrt för hyresvärden
 • Svalka inomhus behövs
 • Tekniktävling om ventilation
 • Konjunktur
 • Jämförelse FX/FTX hos BeBo
 • Examensarbete jämför FTX och FX
 • Täthetsklass för spjäll
 • Injustering med öppet fönster
 • Akustikstandarder för omröstning
 • Kommittén för moderna byggregler
 • Skärpta energihushållningskrav i byggreglerna
 • Godkända forskningsprojekt inom E2B2
 • Asbest skördar fortfarande liv
 • Information från myndigheter
 • Lokalföreningar
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium