Nästan hela livet inomhus

Ett starkt argument för att bygga och installera för god inomhusluft är att vi vistas den allra största delen av våra liv inne i våra byggnader.

Men kan det verkligen stämma att det är så mycket som nittio procent?
Jo, det framgick av en vetenskaplig studie med telefonintervjuer i USA och Kanada 2001. Undersökningens exakta tal är att man vistas inomhus 86,9 % av sin tid. Men den återstående tiden vistas man till hälften i fordon, vilket ju ofta är en slags inomhusmiljö. Så avrundningen till 90 % är helt rimlig. Levnadsmönstren i Nordeuropa och Nordamerika brukar inte skilja sig särskilt mycket, och det finns heller ingen anledning att tro att vi skulle vistas mer utomhus idag än 2001. Så omräknat till en person med medellivslängd lever och vistas vi som figuren visar.

Läs mer

Artikeln i Nature