Almedalsveckan 2019

Vi är på plats under Almedalsveckan och berättar om inomhusluften för betydelse för hälsan och produktiviteten och hur man kan minska energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön. I år samarbetar vi framför allt med Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen.

Plats: Gästhamnskajen mellan Teaterskeppet och stora silon, plats H604
Öppettider:
måndag 1 juli – tisdag 2 juli klockan 09:00-16:00
onsdag 3 juli klockan 09:00-15:00

Måndag 1 juli Energieffektiviseringsdagen

09:30–10:00
Återvinna eller förlora, är det ett svårt val?
Roland Jonsson, senior energikonsult, WSP

10:30–11:20
Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?
Panelsamtal

13:00–13:50
Styrmedel för energieffektivisering – hur vill våra politiker skapa mer verkstad?
Panelsamtal

Tisdag 2 juli Inomhusklimatdagen

10:00–10:50
Dålig inomhusluft – skolans dolda hot
Panelsamtal

11:00–11:50
Radonbidrag för att minska antal lungcancerfall – Hur har det gått efter införandet 2018?
Panelsamtal

14:00–14:50
Urholkar klimatförändringarna Sveriges konkurrenskraft?
Panelsamtal

15:00–15:50
Hur kan intelligenta fastigheter förstärka Sveriges konkurrenskraft?
Panelsamtal

Onsdag 3 juli Bygg- och renoveringsdagen

10:00–10:50
Byggstopp – när löser vi då bristen på bostäder?
Panelsamtal

11:00–11:50
Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?
Panelsamtal

13:00-13:50
Fel, brister och skador inom byggsektorn – kan samverkan/partnering vara en lösning?
Panelsamtal:

14:00–14:50
Klimatsmart rekrytering – nya vägar in i installationsbranschen.
Panelsamtal