Tekniktävling

Ventilation i energieffektiva flerbostadshus

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen. Det finns ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta bostadshus. Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa. Tekniktävlingen finansieras av Energimyndigheten tillsammans med Svensk Ventilation.

Tävlingen består av två delar och man kan välja att delta i endast en del eller i båda. 

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering

Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att begränsa undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt viktigt vid brand, då undertryck kan hindra exempelvis barn, äldre och funktionshindrade från att öppna ytterdörren och utrymma.

Del B: Samlings- och fördelningslådor

Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning och rationell injustering, och som upp-fyller krav om lufttäthet, brand, ljud, etc.

Tidplan för tävlingen

26 augusti. Föranmälda får tävlingshandlingar.
2 september. Startseminarium i Stockholm eller via webb.
13 februari.  Deadline för tävlingsförslag.
21-24 april. Vinnarna koras på Nordbygg 2020.

Mer information och anmälan