Kanalen Nr 10 2019

Ladda ner Kanalen Nr 10 2019

Ur innehållet:

 • 1000 ppm koldioxid kan påverka hälsan
 • Många vägar till bättre inomhusluft
 • Bättre arbetsmiljö hos Tomten
 • Växter dåliga luftrenare
 • Roadshowen fortsätter
 • Ny vägledning om fläktar för brand
 • Ventilationsbranschen mjuklandar
 • Ny aggregatstandard
 • Byggnadsrenovering – Green Deal
 • Information från myndigheter
 • Nya medlemmar 2019
 • Lokalföreningar
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium