FTX-ventilation en viktig del när miljonprogramshus blev passivt

Fasaderna och taket på kollektivhuset Stacken i Göteborg är täckta av solpaneler. Ändå är det isolering och FTX-ventilation som sparar den mesta energin.

– Energiförbrukningen har minskat med 75 procent, säger projektledaren och forskaren Zack Norwood som själv bor i huset.

Fastigheten byggdes 1969 i stadsdelen Bergsjön. På 1970-talet stod många lägenheter tomma. Kommunala Göteborgshem föreslog att det skulle göras om till ett kollektivhus med gemensamma lokaler som dagis, matsal och verkstad. Med i projektet var arkitekten Lars Ågren vid Chalmers tekniska högskola som även bodde i huset. 1980 flyttade de första hyresgästerna in.

För snart 18 år sedan bjöds huset ut till försäljning och hyresgästerna bildade en kooperativ hyresrättsförening, för att bevara det kollektiva boendet.

I likhet med alla andra hus ur miljonprogrammet kom med tiden ett omfattande renoveringsbehov. Men istället för att välja en vanlig renovering till dagens nivå enligt Boverkets byggregler, BBR, beslutade föreningen att ta ett steg till och förvandla det till ett passivhus.

– Huset byggdes med mekanisk till- och frånluftsventilation, så det fanns goda förutsättningar, berättar Zack som är forskare i energi och resurser vid Göteborgs universitet.

Enligt honom blev investeringen marginellt dyrare än en konventionell renovering. Resultatet motiverar mer än väl merkostnaden. När huset byggdes var energiförbrukningen 145 kWh per kvadratmeter och år. Nu är man nere på 13 kWh och ligger bra till gällande målet för energiförbrukning i bostäder om Sverige 2045 ska bli koldioxidneutralt.

Ombyggnaden har skett i fyra steg. Den lägst hängande frukten var ett nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Sedan följde isolering av vinden, nya fönster och isolerad fasad täckt av solceller. Huset stod färdigt 2016 och få reagerar över att insatsen har varit så genomgripande. Utifrån liknar det mer en påkostad kontorsfastighet med svart glasfasad.

Trots att solpanelerna under sommaren producerar runt 20 000 kWh el per månad, är det inte där som den stora energivinsten ligger. Mest sparar isolering och ventilation och när i det senare fallet har man även satsat på innovativ styrning av luftflödet.

– Vi har ett lågt basflöde på cirka 0,2 l/s per kvadratmeter. I lägenheterna finns givare för temperatur och koldioxid som forcerar flödet genom frånluftsdonen. Samtidigt balanseras det av mer tilluft från ventilationsaggregatet. Som mest ligger det teoretiska flödet på cirka 1 liter i en vanlig lägenhet berättar Zack.

Enligt honom finns fler fördelar med behovsstyrd ventilation. Under vintern hålls luftfuktigheten på en lagom nivå och inneklimatet upplevs som bättre. På sommaren gör den tjocka isoleringen samt att fönstren numera sitter långt in i fasaden, vilket minskar instrålningen av värme, att det inte blir så varmt inomhus.

Zack garderar sig med att det förutsätter att de boende inte öppnar fönstren och släpper in värmen när det är som hetast.

– Jag har bott i Kalifornien och vet att man ska hålla fönstren stängde så att ventilationen kan göra sitt jobb, säger han.

Mer information om huset och projektet finns på stacken.org.