Industrin drar – värre för tjänster

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av Covid-19 har i omvärlden fortgått i en takt som överträffat förväntningarna, trots att virusspridningen har ökat. Även i Sverige har utvecklingen överraskat positivt. Främst är det industrin som har hållit tillväxten under armarna medan tjänstesektorn istället varit ett sänke.

Inom byggsektorn har bostadsmarknaden visat motståndskraft och priserna på såväl småhus som bostadsrätter har stigit under året. Den ökade renoveringsaktiviteten har inneburit betydande omsättningsökningar inom bygghandeln. Ett område som dock har drabbats hårt på byggmarknaden hittills under året är byggandet av privata lokaler exklusive industri, där den samlade byggvolymen minskat med 25 procent under kvartal 1-3 i år jämfört med samma period förra året. Totalt sett pekar NAVET Analytics prognos för den totala volymen bygginvesteringar och underhåll på en i stort sett oförändrad volym i år jämfört med helåret 2019. Även 2021 väntas en horisontell utveckling som hämmas av en trevande återhämtning av konjunkturen. I ett längre perspektiv kommer bygg- och fastighetsmarknaden med stor sannolikhet att påverkas av de beteendeförändringar som Covid-19 har fört med sig och som i många fall kommer att bli bestående. Det handlar om distanshandel, distansarbete och nya resmönster.