Kanalen Nr 10 2020

Ladda ner Kanalen Nr 10 2020

Ur innehållet:

 • Kräv halverat energibehov
 • Ventilation i USA under pandemin
 • Detaljerat om ventilation och corona
 • Bättre luft och färre döda
 • Folkhälsomyndigheten – ventilation
 • Se hur partiklar sprids när vi sjunger
 • Webbföreläsningar för medlemmar
 • Remisser
 • Nordbygg 2022
 • Coronainformation
 • Standarder
 • Konjunkturen
 • Myndigheter
 • Nya medlemmar 2020
 • Utbildning och kurser
 • Medlemskalendarium